Optiqo INSTA stödjer

  • Objekt Grupper
  • Partikel Typer
  • Smutsackumulation
  • Tillgänglighet
  • Lokal Storlek
  • Kvalitetsnivåer
  • Importera Data
  • Foto och Kommentarer
  • Offline IOS
  • Webb-baserad admin

Verktyget för slumpmässiga prover vid kvalitetskontroller. T.ex baserad på parametrar på kundens val av objekt, kvalitetsprofil, typ av verksamhet, lokalstorlek, beskrivning, vissa sjukvårdsutrymmen eller delar av sjukhus skapar systemet ett slumpmässigt kontrollschema och förslag på vad kontrollen bör innehålla.

Inspektionsrapporten innefattar standarder som SS 62 78 01:2012 och DS 2451-10 (Hygiene standard) och även stöd för foto och kommentarer.