10008774_ml

Kvalitetskontroll handlar om engagerade människor

Optiqo Sweden AB grundades 2012 och bygger på 25 års erfarenhet från den internationella städ- och facility management (FM) branschen. Optiqo är en trygg partner som hjälper kunden att nå högre kvalitet på sina servicetjänster och få daglig överblick över genomförda insatser.  Marknaden för städ- och FM tjänster präglas av konstant förändring och det enda som är helt säkert är att den kommer att förändras också fortsättningsvis. Tack vare Optiqos förmåga att snabbt anpassa sig och svara upp emot nya trender och förändrade kundbehov erbjuder vi våra kunder en flexibel, fungerande kvalitetslösning som fungerar dygnet runt, året om, oavsett medarbetarnas kulturella bakgrund, språkkunskaper och utbildningsnivå.

Optiqo hjälper företag att få kontroll över städ- och FM tjänsterna

Som leverantör av tjänster för kvalitetsuppföljning blir det allt viktigare att utveckla system som stärker kundernas kärnverksamhet. I många verksamheter är fungerande intern fastighetsskötsel affärskritisk. Kraven hos kundernas kunder, brukarna, är att det ska vara snyggt, välstädat och hygieniskt på kontor, offentliga utrymmen och i fastigheten för övrigt. Vi förstår detta och vi gör det enkelt samtidigt som vi är flexibla, lyhörda och tillmötesgående.

Optiqo lägger stor vikt vid att erbjuda verksamhetsnära tjänster och skapa ett långsiktigt partnerskap med kunderna. Genom ett nära samarbete kan vi stå till tjänst med strategisk FM utveckling och få en djupare förståelse för behoven. Tillsammans hittar vi lösningar som inte enbart belyser de tekniska aspekterna, utan även möjligheterna.

Vi är stolta över vår förmåga att kommunicera kvalitet på ett naturligt och okomplicerat sätt.

Människorna bakom Optiqo ska upplevas som en del av kundens egen organisation. Motiverade, sakkunniga experter och passion för uppgiften är ett måste för en lyckad leverans av kvalitetskontrollsystem.
Optiqos utvecklare och övriga medarbetare förstår vikten av att målen för kundens verksamhet och önskade kvalitetsmål stämmer överens.

Optiqo vet vad kvalitetsäkring innebär!

 

Kontakta oss