Slide background
Slide background
Slide background

Välkommen till Optiqo

Kontakta oss

Optiqo utvecklar system för kvalitetsuppföljning av städ- och FM tjänster

Marknaden för städ- och FM tjänster präglas av konstant förändring och det enda som är helt säkert är att den kommer att förändras också fortsättningsvis. Tack vare Optiqos förmåga att snabbt anpassa sig och svara upp emot nya trender och förändrade kundbehov erbjuder vi våra kunder en flexibel, fungerande kvalitetslösning som fungerar dygnet runt, året om, oavsett medarbetarnas kulturella bakgrund, språkkunskaper och utbildningsnivå.

Kontakta oss

Optiqo System - Nu är det enkelt att kontrollera serviceleveransen

Optiqo systemet är ett Internetbaserat administrationsverktyg för tid- och kvalitetskontroll av städ- och FM tjänster. Systemet kännetecknas av enkelhet och driftsäkerhet. Det förbättrar kommunikationen mellan beställare och utförare och ger högre kvalitet på leveransen.

  • Optiqo ökar produktiviteten genom tids- och närvarokontroll
  • Systemet säkerställer att alla avvikelser åtgärdas
  • Systemet ger full kontroll över serviceinsatserna och levererar rapportunderlag för uppföljning.
  • Det är enkelt för alla medarbetare att använda och skapar underlag för kvalitetsuppföljning.
Läs mer
laptop (kopia)
gub

 

Optiqo Hygiendisplay: Synliggör städ- och serviceleveransen!

produkt_perspektiv
Optiqo Hygiendisplay är en ny produkt som ersätter checklistor i bl.a. hygienutrymmen och vårdmiljöHygiendisplayen visar senaste tillsynstillfället med tid och datum och även de 3 föregående registreringarna. Varje medarbetare använder sin personliga RFID-bricka eller ServiceID kort för att enkelt registrera utfört arbete. 
 Läs mer

Här finns Optiqo

Så här säger våra kunder

- Vi behövde ett system för att säkerställa både tid- och kvalitet. Med Optiqo kan vi fokusera på att leverera bättre service till våra kunder.
Eddy Fernandez - Ägare, EFMAB
- Vi bestämde oss för att använda Optiqo då systemet effektiviserar vår daglig uppföljning av FM-leveranserna.
Musa Yilmaz, ISS Facility services - Turkiet