Test to optimise operation

Collaboration with Ebbepark

Vi är mycket stolta över att presentera vårt nya samarbete med Ebbepark! Genom detta samarbete kommer vi fortsätta vår utveckling i hur insamlad data kan kan användas för optimering, kvalitetssäkring och visualisering av drift och underhåll.
We are proud to present our new collaboration with Ebbepark! Through this collaboration we will continue to develop how collected data can be used to optimise, ensure quality and visulise maintenance.
 
Read more about our collaboration here https://lnkd.in/eGRNjcu

QlvrBox in mining enviroment